Canisterapie pro seniory ohrožené sociální izolací a osamělostí I, II a III

Období realizace: 1. 8. 2021-31.12.2023

Jedná se dlouhodobý projekt, jehož cílem je především významně přispět k redukci pocitů osamělosti u seniorů, kteří se do projektu zapojí, snížit riziko jejich dlouhodobé sociální izolace a přispět tak ke zlepšení kvality jejich života.

Proti pocitům osamělosti a sociální izolace lidí v seniorském věku využíváme ověřených metod canisterapie, a to jak jejích individuálních i skupinových forem. Projekt je realizován v několika krajích ČR. Aktivity projektu jsou podpořeny MPSV z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Spolutudy spolupracuje s kvalifikovanými canisterapeutickými týmy, které mají zkušenosti s prací se seniory (individuální i skupinovou) a působí především na území Hlavního města Prahy, Středočeského, Zlínského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. V průběhu června 2021 jsme v Praze uskutečnili pilotní mezigenerační program s canisterapií, na němž jsme si v pobytových zařízeních pro seniory, v DPS a klubech seniorů ověřili, že se jedná o funkční a smysluplnou cestu, jak seniorům pomoci vrátit se zpět k běžnému životu. V roce 2022 jsme navázali na tento pilotní program a rozšířili cílovou skupinu o seniory – klienty poskytovatelů terénních sociálních služeb.

Senioři na psí terapeuty reagují velmi otevřeně a pozitivně, canisterapeutickým týmům se při práci se seniory daří navázat zpravidla poměrně záhy bezprostřední kontakt a komunikovat s nimi v bezpečném a důvěrném prostředí. Pravidelný kontakt se psy životům osamělých seniorů dává novou dimenzi, program, na který se mohou těšit.

 

Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory

Období realizace: 1.6.2023-30.4.2024

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata. V rámci tohoto projektu poskytujeme pravidelné individuální i skupinová canisterapie seniorům v následujících pobytových zařízeních:

  • Seniorkomplex Praha Třebešín
  • Armáda spásy – Domov Přístav, Sněženková 2973/8, Praha 10
  • CSS Praha 2 – DS Máchova 14, 120 00 Praha 2
  • CSS Kojetín, p.o., náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín