Canisterapie pro seniory ohrožené sociální izolací a osamělostí

Období realizace: 1. 1. 2022-31.12.2022

Cílem projektu je především významně přispět k redukci pocitů osamělosti u seniorů, kteří se do projektu zapojí, snížit riziko jejich dlouhodobé sociální izolace a přispět tak ke zlepšení kvality jejich života, a to jak při návratu do běžného života po epidemii covidu, tak i při případném zvládání dalších epidemických vln.

Proti pocitům osamělosti a sociální izolace lidí v seniorském věku využíváme ověřených metod canistrerapie, a to jak jejích individuálních i skupinových forem.

Projekt je realizován v pěti krajích ČR. Aktivity projektu jsou podpořeny MPSV z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Spolutudy spolupracuje s kvalifikovanými canisterapeutickými týmy, které mají zkušenosti s prací se seniory (individuální i skupinovou) a působí především na území Hlavního města Prahy, Středočeského, Zlínského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. V průběhu června 2021 jsme v Praze uskutečnili pilotní mezigenerační program s canisterapií, na němž jsme si v pobytových zařízeních pro seniory, v DPS a klubech seniorů ověřili, že se jedná o funkční a smysluplnou cestu, jak seniorům pomoci vrátit se zpět k běžnému životu. V roce 2022 jsme navázali na tento pilotní program a rozšířili cílovou skupinu o seniory – klienty poskytovatelů terénních sociálních služeb.

Senioři na psí terapeuty reagují velmi otevřeně a pozitivně, canisterapeutickým týmům se při práci se seniory daří navázat zpravidla poměrně záhy bezprostřední kontakt a komunikovat s nimi v bezpečném a důvěrném prostředí. Pravidelný kontakt se psy životům osamělých seniorů dává novou dimenzi, program, na který se mohou těšit, získávají prostor ke sdílení radosti z pozitivního kontaktu se psem a vstřícným canisterapeutem. Kromě tohoto bezprostředního efektu sledujeme také, že větší otevřenost a radost z kontaktu se přenáší do dalších kontaktů a do jejich otevřenosti k dalším novým aktivitám a kontaktům.