O NÁS

Ústav byl založen 29. března 2018 pod názvem Celesta Moravia, z.ú., sociálním podnikem Celesta Praha, z.ú., aby rozvíjel aktivity v oblasti podpory seniorů, neformálních pečujících a sociálního podnikání, a to zejména v Severomoravském kraji (zapsán dne 29. března 2018 v rejstříku ústavů vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: U 680). V témže roce začal vyvíjet činnost také ve Středočeském kraji, v Praze a v následujících letech v dalších krajích.  Původní název organizace, Celesta Moravia, byl 4. 9. 2020 změněn na SpoluTudy, z.ú., protože již neodpovídal regionálnímu zaměření své činnosti.

Pro neformální pečující a seniory pořádáme workshopy a semináře zaměřené na různá témata, např. z oblasti zdravého životního stylu, prevence civilizačních onemocnění a bezpečnosti. Pro děti a seniory pořádáme mezigenerační aktivity s canisterapií. Dále organizujeme kurzy poskytování první pomoci, trénování paměti, cvičení, tematické vycházky aj. Seniorům nabízíme bezplatně také canisterapii.