Naše mezigenerační setkání s canisterapií „Psí čtení“ slouží jako příležitost sdílet společnou tvorbu, čtení, povídání dětí a dospělých v seniorském věku. Aktivity v rámci canisterapie zde mimo jiné  nabízejí i příležitost nácviku bezpečného kontaktu se psi ve veřejném prostoru.

Každoročně pořádáme příměstské tábory spojené s canisterapií a tvůrčí činností. Program probíhá za příznivého počasí převážně venku.

V roce 2023 jsme založili klub KudyDomu, který je určen dětem školního věku. Klub nabízí prostor pro společná setkávání dětí a trávení volného času činorodým způsobem. V současné době vnímáme jako důležité podporovat děti ve vytváření vlastní orientace jak osobnostní, tak i ve vnějším světě. Proto na rok 2024 plánujeme aktivity zaměřené na přípravu divadelního představení, a to se všemi činnostmi s tím spojenými, které si tak děti pod vedením lektorů budou moct vyzkoušet a objevovat tak své zájmy a talenty.Jedním z témat těchto představení je seznamování se s různými profesemi a  řemesly.

Do programu jsou zapojovány děti z Ukrajiny, pro které je toto přirozený způsob výuky češtiny a propojení s jinou kulturou, což je též důležitým prvkem pro osobnostní růst.