NAŠE PROJEKTY

Osvěta v oblasti zdravého životního stylu seniorů a jejich bezpečnost v období zdravotních krizí

Období realizace:

1. 1. 2022-31.12.2022

 Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a k dodržování pravidel v oblasti zdravého a bezpečného života v období zdravotních krizí, a dále motivace seniorů k jejich aplikaci a dodržování tak, aby si uchovali co nejdéle maximální soběstačnost při zajišťování svých životních potřeb. Dotace bude využita na přípravu a realizaci webinářů a workshopů na území HMP, které seniorům poskytnou prostor pro nácvik potřebných dovedností, a to jak v běžném životě (zásady zdravého životního stylu a prevence civilizačních onemocnění), tak v krizových situacích (kurz 1. pomoci nebo seminář zaměřený na bezpečné chování v době zdravotních krizí). Aktivity projektu jsou podpořeny z grantu Magistrátu hlavního města Prahy z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.

 

 

Psí čtení – mezigenerační workshopy s canisterapií 

Období realizace:

1. 1. 2022-31.12.2022

Psí čtení je inovativní program pro děti a seniory o bezpečné interakci člověka se psy. Program spočívá v mezigeneračním setkávání dětí se seniory, kteří si mají navzájem co předávat. Mezigenerační workshopy jsou podloženy společným čtením knihy pro děti (Ne)Bezpečný svět Bindi Sue o pravidlech života mezi člověkem a psem zábavně a inovativně zpracovaných tak, aby bavila obě generace. Hravou formou se všichni účastníci dozvídají o možných nebezpečích, ale zároveň jim je předvedeno, jak se mají v kritických situacích zachovat. Učí se tak společně porozumět psí řeči, což jim pomůže při nečekaném setkání s cizími psy. Během setkání si budou senioři s dětmi povídat, do programu budou zahrnuty i pohybové aktivity a bude vytvořen prostor pro kreativitu účastníků.

 

Jak se bránit nekalým obchodním taktikám a manipulaci ve vztazích

Období realizace:

1. 1. 2022-31.12.2022

Účelem projektu je realizace interaktivních workshopů/webinářů, jejichž cílem je posílení občanských kompetencí seniorů, obrany proti nekalým praktikám „šmejdů“ a osvěty z oblasti manipulace v mezilidských vztazích. Semináře jsou realizovány v pěti krajích ČR.

Obecným cílem projektu je přispět k prevenci zneužívání seniorů jako “snadných” obětí nekalých obchodních praktik tzv. „šmejdů“ a manipulativního jednání, s nímž se senioři mohou běžně setkávat v blízkých vztazích, běžné komunikaci nebo i v zařízení služeb, které vyžívají (např. sociální či zdravotní služby).  Aktivity projektu jsou podpořeny MPSV z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Canisterapie pro seniory ohrožené sociální izolací a osamělostí

Období realizace:

1. 1. 2022-31.12.2022

Cílem projektu je především významně přispět k redukci pocitů osamělosti u seniorů, kteří se do projektu zapojí, snížit riziko jejich dlouhodobé sociální izolace a přispět tak ke zlepšení kvality jejich života, a to jak při návratu do běžného života po epidemii covidu, tak i při případném zvládání dalších epidemických vln.

Proti pocitům osamělosti a sociální izolace lidí v seniorském věku využíváme ověřených metod canistrerapie, a to jak jejích individuálních i skupinových forem.

Projekt je realizován v pěti krajích ČR (Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj. Aktivity projektu jsou podpořeny MPSV z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.